info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.20, godz. 11:47
kontakt
NOVINA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 145,00 2 721,00
137,6%
3 330,00
22,4%
3 330,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 484,00 1 753,00
262,2%
2 502,00
42,7%
2 502,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 077,00 2 005,00
86,2%
2 661,00
32,7%
2 661,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 057,00 2 005,00
89,7%
2 427,00
21,0%
2 427,00
0,0%
Amortyzacja 18,00 6,00
-66,7%
2,00
-66,7%
2,00
0,0%
Aktywa 6 857,00 10 727,00
56,4%
13 216,00
23,2%
13 216,00
0,0%
Kapitał własny 6 753,00 10 413,00
54,2%
12 717,00
22,1%
12 717,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,96
25,8%
0,58
-38,9%
0,58
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,18
54,6%
0,11
-39,7%
0,11
0,0%