info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:21
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 217,00 332,00
53,0%
1 397,00
320,8%
843,00
-39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 219,00
---
980,00
347,5%
613,00
-37,4%
Zysk (strata) brutto 20,00 251,00
1 155,0%
1 033,00
311,6%
632,00
-38,8%
Zysk (strata) netto 20,00 251,00
1 155,0%
1 033,00
311,6%
632,00
-38,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 741,00 8 203,00
6,0%
10 819,00
31,9%
11 316,00
4,6%
Kapitał własny 7 415,00 7 781,00
4,9%
10 289,00
32,2%
10 925,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,71
-14,4%
0,94
32,2%
1,00
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
1 050,0%
0,10
313,0%
0,06
-38,9%