info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 13:48
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 256,00 250,00
-2,3%
371,00
48,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -545,00 -689,00
---
-802,00
---
Zysk (strata) brutto -1 593,00 -1 593,00
---
-1 235,00
---
Zysk (strata) netto -1 593,00 -1 593,00
---
-1 235,00
---
Amortyzacja 927,00 927,00
0,0%
927,00
0,0%
Aktywa 34 191,00 33 059,00
-3,3%
32 480,00
-1,8%
Kapitał własny -72 828,00 -74 442,00
---
-75 677,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,30 -1,33
---
-1,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,02
---