info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.10, godz. 10:03
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 090,00 1 050,00
-3,7%
1 062,00
1,1%
1 240,00
16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -168,00 24,00
---
63,00
162,5%
354,00
461,9%
Zysk (strata) brutto -610,00 -985,00
---
-1 083,00
---
196,00
---
Zysk (strata) netto -711,00 -1 237,00
---
-1 084,00
---
195,00
---
Amortyzacja -10,00 6,00
---
6,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 13 347,00 13 509,00
1,2%
12 167,00
-9,9%
12 150,00
-0,1%
Kapitał własny 9 522,00 9 516,00
-0,1%
7 183,00
-24,5%
7 378,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,48
0,0%
0,36
-24,6%
0,37
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,06
---
-0,05
---
0,01
---