info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:35
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 534,00 1 090,00
-28,9%
1 050,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 -168,00
---
24,00
---
Zysk (strata) brutto 84,00 -610,00
---
-985,00
---
Zysk (strata) netto 84,00 -711,00
---
-1 237,00
---
Amortyzacja 27,00 -10,00
---
6,00
---
Aktywa 14 619,00 13 347,00
-8,7%
13 509,00
1,2%
Kapitał własny 11 810,00 9 522,00
-19,4%
9 516,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,48
-19,4%
0,48
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,04
---
-0,06
---