info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 02:54
kontakt
KME
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
12 544,00
---
16 854,00
34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
291,00
---
4 909,00
1 586,9%
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
-4 381,00
---
3 802,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
-4 480,00
---
3 802,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
223,00
---
155,00
-30,5%
Aktywa 77 177,00 130 807,00
69,5%
48 864,00
-62,6%
49 253,00
0,8%
Kapitał własny -40 901,00 5 382,00
---
-58 046,00
---
-55 744,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,72 -3,72
---
-3,97
---
-3,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,43
---
-0,31
---
0,26
---