info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 04:43
kontakt
KME
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
10 861,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
-1 159,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
-3 183,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
0,00
---
-3 236,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
221,00
---
Aktywa 77 177,00 77 177,00
0,0%
130 807,00
69,5%
60 600,00
-53,7%
Kapitał własny -40 901,00 -40 901,00
---
5 382,00
---
-46 997,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,56 -3,56
---
-3,56
---
-3,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,20
---
-0,20
---
-0,22
---