info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.04, godz. 16:22
kontakt
KME
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
9 291,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
-150,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
-3 354,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
0,00
---
-3 354,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
132,00
---
Aktywa 72 228,00 72 228,00
0,0%
72 228,00
0,0%
45 830,00
-36,5%
Kapitał własny -51 769,00 -51 769,00
---
-51 769,00
---
-61 665,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,31 -4,31
---
-4,31
---
-4,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,17
---
-0,17
---
-0,23
---