info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.02, godz. 08:13
kontakt
KME
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 609,00 0,00
---
6 870,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 454,00 0,00
---
167,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -2 649,00 0,00
---
2 234,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -2 649,00 0,00
---
2 234,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 79 362,00 79 362,00
0,0%
71 322,00
-10,1%
71 322,00
0,0%
Kapitał własny -43 307,00 -43 307,00
---
-45 038,00
---
-45 038,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,96 -2,96
---
-3,08
---
-3,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
0,15
---
0,15
0,0%