info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 04:00
kontakt
KME
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 042,00 0,00
---
5 368,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 219,00 0,00
---
679,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -1 445,00 0,00
---
2 207,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -1 445,00 0,00
---
2 207,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 66 577,00 66 577,00
0,0%
55 976,00
-15,9%
55 976,00
0,0%
Kapitał własny -54 803,00 -54 803,00
---
-59 583,00
---
-59 583,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,75 -3,75
---
-4,08
---
-4,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
0,15
---
0,15
0,0%