info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 03:16
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 048,00 7 015,00
39,0%
7 913,00
12,8%
7 863,00
-0,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 232,00 -62,00
---
-13 021,00
---
68,00
---
Zysk (strata) brutto -1 491,00 -86,00
---
-13 139,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -1 491,00 -86,00
---
-13 005,00
---
50,00
---
Amortyzacja 1 594,00 1 457,00
-8,6%
1 505,00
3,3%
970,00
-35,5%
Aktywa 36 903,00 36 328,00
-1,6%
23 567,00
-35,1%
22 453,00
-4,7%
Kapitał własny 19 716,00 19 629,00
-0,4%
6 623,00
-66,3%
6 674,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,61
-0,5%
0,20
-66,3%
0,21
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,00
---
-0,40
---
0,00
---