info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 07:09
kontakt
7FIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 957,00 4 108,00
3,8%
3 684,00
-10,3%
5 257,00
42,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 597,00 240,00
-59,8%
33,00
-86,2%
473,00
1 333,3%
Zysk (strata) brutto 573,00 226,00
-60,6%
6,00
-97,3%
477,00
7 850,0%
Zysk (strata) netto 495,00 171,00
-65,5%
-26,00
---
383,00
---
Amortyzacja 26,00 31,00
19,2%
38,00
22,6%
33,00
-13,2%
Aktywa 7 784,00 7 600,00
-2,4%
7 372,00
-3,0%
8 174,00
10,9%
Kapitał własny 3 460,00 3 469,00
0,3%
3 371,00
-2,8%
3 753,00
11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---