info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:26
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 224 843,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 077,00
Zysk (strata) brutto 5 827,00
Zysk (strata) netto 4 685,00
Amortyzacja 30,00
Aktywa 119 181,00
Kapitał własny 22 227,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,37
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,50