info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:57
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 629,00 35 196,00
-19,3%
68 127,00
93,6%
36 478,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 862,00 -2 064,00
---
-176,00
---
-3 294,00
---
Zysk (strata) brutto 935,00 -2 490,00
---
-541,00
---
-3 575,00
---
Zysk (strata) netto 119,00 -2 064,00
---
-554,00
---
-2 923,00
---
Amortyzacja 1 668,00 1 716,00
2,9%
1 680,00
-2,1%
1 635,00
-2,7%
Aktywa 146 719,00 127 066,00
-13,4%
160 403,00
26,2%
133 214,00
-17,0%
Kapitał własny 71 858,00 69 794,00
-2,9%
69 240,00
-0,8%
66 317,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,98 1,92
-2,9%
1,90
-0,8%
1,82
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,06
---
-0,02
---
-0,08
---