info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 08:20
kontakt
PFMEDICAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -534,00 8 890,00
---
322,00
-96,4%
Zysk (strata) brutto -1 097,00 9 801,00
---
322,00
-96,7%
Zysk (strata) netto -1 097,00 9 691,00
---
322,00
-96,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 83,00 105,00
26,5%
447,00
325,7%
Kapitał własny -9 870,00 -154,00
---
143,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,47 -0,12
---
0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,83 7,33
---
0,24
-96,7%