info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.06, godz. 22:10
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 177,00 63,00
-64,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -362,00 -166,00
---
Zysk (strata) brutto -362,00 -166,00
---
Zysk (strata) netto -362,00 -166,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 7 443,00 5 576,00
-25,1%
Kapitał własny -5 051,00 -5 217,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---