info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:54
kontakt
AUTOSPA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00 362,00
11,0%
177,00
-51,1%
63,00
-64,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 -121,00
---
-362,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) brutto -266,00 -121,00
---
-362,00
---
-166,00
---
Zysk (strata) netto -266,00 -121,00
---
-362,00
---
-166,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 783,00 7 760,00
-11,6%
7 443,00
-4,1%
5 576,00
-25,1%
Kapitał własny -4 566,00 -4 687,00
---
-5 051,00
---
-5 217,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,40 -0,41
---
-0,44
---
-0,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,03
---
-0,02
---