info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.07, godz. 03:58
kontakt
FARM51
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 772,00 14 574,00
66,1%
21 036,00
44,3%
19 637,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 488,00 2 575,00
---
1 527,00
-40,7%
2 976,00
94,9%
Zysk (strata) brutto -1 680,00 2 211,00
---
2 134,00
-3,5%
3 955,00
85,3%
Zysk (strata) netto -1 680,00 2 211,00
---
1 750,00
-20,9%
3 421,00
95,5%
Amortyzacja 343,00 2 869,00
736,4%
2 748,00
-4,2%
103,00
-96,3%
Aktywa 11 188,00 14 573,00
30,3%
16 945,00
16,3%
19 584,00
15,6%
Kapitał własny 8 396,00 12 857,00
53,1%
14 607,00
13,6%
18 027,00
23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 2,00
49,6%
2,27
13,6%
2,81
23,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 0,34
---
0,27
-20,9%
0,53
96,0%