info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.03, godz. 17:38
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 45,00
104,5%
45,00
0,0%
45,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 392,00 12,00
-96,9%
11,00
-8,3%
6,00
-45,5%
Zysk (strata) brutto 392,00 12,00
-96,9%
11,00
-8,3%
4,00
-63,6%
Zysk (strata) netto 326,00 9,00
-97,2%
9,00
0,0%
3,00
-66,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 706,00 3 709,00
0,1%
3 725,00
0,4%
3 740,00
0,4%
Kapitał własny 3 541,00 3 550,00
0,3%
3 559,00
0,3%
3 562,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,06
0,0%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---