info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.15, godz. 20:33
kontakt
MBFGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 034,00 982,00
-67,6%
48,00
-95,1%
2 979,00
6 106,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64,00 76,00
18,8%
-221,00
---
1 737,00
---
Zysk (strata) brutto 62,00 148,00
138,7%
-228,00
---
1 737,00
---
Zysk (strata) netto 62,00 148,00
138,7%
-230,00
---
1 579,00
---
Amortyzacja 17,00 2,00
-88,2%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 6 743,00 10 941,00
62,3%
8 925,00
-18,4%
15 232,00
70,7%
Kapitał własny 5 052,00 7 581,00
50,1%
6 556,00
-13,5%
8 941,00
36,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 2,53
40,1%
2,18
-13,5%
2,98
36,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
122,7%
-0,08
---
0,53
---