info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 14:52
kontakt
MBFGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 718,00 983,00
-63,8%
48,00
-95,1%
2 980,00
6 108,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 75,00
-47,2%
-215,00
---
1 744,00
---
Zysk (strata) brutto 141,00 75,00
-46,8%
-222,00
---
1 744,00
---
Zysk (strata) netto 141,00 75,00
-46,8%
-224,00
---
1 586,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 8 246,00 8 465,00
2,7%
7 563,00
-10,7%
13 345,00
76,5%
Kapitał własny 7 502,00 6 481,00
-13,6%
5 878,00
-9,3%
7 738,00
31,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,16
-19,4%
1,96
-9,3%
2,58
31,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-50,0%
-0,08
---
0,53
---