info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.29, godz. 07:38
kontakt
SFD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 59 751,00 61 745,00
3,3%
70 794,00
14,7%
90 979,00
28,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 916,00 1 698,00
-41,8%
3 265,00
92,3%
8 227,00
152,0%
Zysk (strata) brutto 2 888,00 1 426,00
-50,6%
3 138,00
120,1%
7 866,00
150,7%
Zysk (strata) netto 2 294,00 999,00
-56,5%
2 276,00
127,8%
5 992,00
163,3%
Amortyzacja 467,00 1 043,00
123,3%
719,00
-31,1%
939,00
30,6%
Aktywa 68 979,00 68 764,00
-0,3%
85 746,00
24,7%
94 066,00
9,7%
Kapitał własny 38 996,00 37 372,00
-4,2%
40 509,00
8,4%
45 640,00
12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,85
-4,2%
0,92
8,5%
1,04
12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-55,8%
0,05
126,1%
0,14
161,5%