info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.07, godz. 17:30
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 393,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -103,00
Zysk (strata) brutto -639,00
Zysk (strata) netto -528,00
Amortyzacja 103,00
Aktywa 76 059,00
Kapitał własny 18 214,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01