info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.21, godz. 22:24
kontakt
FOTOVOLT
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 382,00 2 966,00
114,6%
6 061,00
104,3%
4 574,00
-24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 757,00
6 781,8%
239,00
-68,4%
78,00
-67,4%
Zysk (strata) brutto 18,00 757,00
4 105,6%
233,00
-69,2%
39,00
-83,3%
Zysk (strata) netto 14,00 709,00
4 964,3%
208,00
-70,7%
18,00
-91,3%
Amortyzacja 13,00 5,00
-61,5%
28,00
460,0%
31,00
10,7%
Aktywa 1 231,00 2 766,00
124,7%
2 693,00
-2,6%
2 576,00
-4,3%
Kapitał własny 538,00 1 247,00
131,8%
1 456,00
16,8%
1 473,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
133,3%
0,07
17,9%
0,07
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
3 100,0%
0,01
-71,9%
0,00
-88,9%