info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 04:05
kontakt
CFSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 607,00 4 407,00
22,2%
4 062,00
-7,8%
4 071,00
0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 251,00 3 084,00
37,0%
1 281,00
-58,5%
2 770,00
116,2%
Zysk (strata) brutto 1 902,00 2 815,00
48,0%
1 030,00
-63,4%
2 519,00
144,6%
Zysk (strata) netto 1 381,00 2 328,00
68,6%
770,00
-66,9%
2 044,00
165,5%
Amortyzacja 20,00 13,00
-35,0%
15,00
15,4%
9,00
-40,0%
Aktywa 52 258,00 55 480,00
6,2%
55 364,00
-0,2%
48 681,00
-12,1%
Kapitał własny 35 540,00 38 818,00
9,2%
38 884,00
0,2%
41 386,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,25 4,64
9,2%
4,65
0,2%
4,50
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,28
68,5%
0,09
-66,9%
0,22
141,3%