info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 16:38
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 335 518,00 442 285,00
31,8%
Przychody z tytułu prowizji 31 589,00 29 455,00
-6,8%
Wynik na działalności bankowej -796 082,00 174 365,00
---
Zysk (strata) brutto -995 006,00 28 244,00
---
Zysk (strata) netto -997 185,00 21 708,00
---
Amortyzacja 39 072,00 36 748,00
-5,9%
Aktywa 48 197 003,00 44 679 725,00
-7,3%
Kapitał własny 629 423,00 543 716,00
-13,6%
Współczynnik wypłacalności 3,20 0,90
-71,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,52
-13,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,96 0,02
---