info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 19:32
kontakt
GETINOBLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 339 953,00 317 385,00
-6,6%
304 194,00
-4,2%
297 815,00
-2,1%
Przychody z tytułu prowizji 39 857,00 35 818,00
-10,1%
46 250,00
29,1%
36 662,00
-20,7%
Wynik na działalności bankowej -40 893,00 76 039,00
---
122 983,00
61,7%
85 201,00
-30,7%
Zysk (strata) brutto -140 395,00 -83 322,00
---
13 056,00
---
13 554,00
3,8%
Zysk (strata) netto -140 181,00 -73 348,00
---
5 307,00
---
6 300,00
18,7%
Amortyzacja 39 246,00 41 074,00
4,7%
39 986,00
-2,6%
38 934,00
-2,6%
Aktywa 50 091 772,00 49 219 455,00
-1,7%
48 505 050,00
-1,5%
48 535 028,00
0,1%
Kapitał własny 2 007 274,00 1 924 522,00
-4,1%
1 860 415,00
-3,3%
1 840 727,00
-1,1%
Współczynnik wypłacalności 8,40 7,40
-11,9%
7,10
-4,1%
6,80
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,92 1,84
-4,2%
1,78
-3,3%
1,76
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,07
---
0,00
---
0,01
20,0%