info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:35
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 70,00
-64,5%
35,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -853,00 -1 713,00
---
71,00
---
Zysk (strata) brutto -844,00 -3 815,00
---
75,00
---
Zysk (strata) netto -874,00 -3 794,00
---
75,00
---
Amortyzacja 196,00 168,00
-14,3%
2,00
-98,8%
Aktywa 8 779,00 2 017,00
-77,0%
2 103,00
4,3%
Kapitał własny 2 755,00 -1 039,00
---
-964,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,10
---
-0,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,38
---
0,01
---