info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 13:25
kontakt
AILLERON
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 67 038,00 85 203,00
27,1%
178 405,00
109,4%
178 405,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 450,00 8 600,00
93,3%
16 436,00
91,1%
16 436,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 4 227,00 7 367,00
74,3%
17 008,00
130,9%
17 008,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 883,00 1 880,00
-34,8%
2 304,00
22,6%
2 304,00
0,0%
Amortyzacja 4 077,00 4 848,00
18,9%
5 909,00
21,9%
5 909,00
0,0%
Aktywa 124 592,00 257 953,00
107,0%
363 153,00
40,8%
363 153,00
0,0%
Kapitał własny 88 495,00 127 225,00
43,8%
133 533,00
5,0%
133 533,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,16 10,30
43,8%
10,81
5,0%
10,81
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,15
-34,8%
0,19
22,4%
0,19
0,0%