info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 11:42
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 050,00 2 843,00
-59,7%
4 143,00
45,7%
2 486,00
-40,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 081,00 121,00
-96,1%
158,00
30,6%
-332,00
---
Zysk (strata) brutto 3 021,00 53,00
-98,2%
66,00
24,5%
-427,00
---
Zysk (strata) netto 2 512,00 53,00
-97,9%
4,00
-92,5%
-427,00
---
Amortyzacja 44,00 75,00
70,5%
49,00
-34,7%
53,00
8,2%
Aktywa 43 314,00 43 381,00
0,2%
46 284,00
6,7%
46 073,00
-0,5%
Kapitał własny 30 964,00 31 016,00
0,2%
30 975,00
-0,1%
30 610,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,42
0,2%
2,41
-0,1%
2,39
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,00
-98,0%
0,00
---
-0,03
---