info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.22, godz. 08:05
kontakt
QUART
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 108,00 2 258,00
7,1%
4 681,00
107,3%
4 170,00
-10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 412,00 865,00
110,0%
2 770,00
220,2%
2 762,00
-0,3%
Zysk (strata) brutto 198,00 690,00
248,5%
2 612,00
278,6%
2 676,00
2,5%
Zysk (strata) netto 187,00 540,00
188,8%
2 138,00
295,9%
2 165,00
1,3%
Amortyzacja 48,00 -80,00
---
57,00
---
44,00
-22,8%
Aktywa 49 168,00 49 061,00
-0,2%
46 044,00
-6,1%
53 348,00
15,9%
Kapitał własny 30 247,00 30 788,00
1,8%
31 001,00
0,7%
33 166,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,36 2,40
1,8%
2,42
0,7%
2,58
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
180,0%
0,17
297,6%
0,17
1,2%