info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:42
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 331,00 293,00
-11,5%
495,00
68,9%
147,00
-70,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 199,00 -34,00
---
0,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) brutto 201,00 -34,00
---
-2,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) netto 226,00 -36,00
---
-2,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 482,00 1 311,00
-11,5%
1 472,00
12,3%
1 178,00
-20,0%
Kapitał własny 1 064,00 1 028,00
-3,4%
1 026,00
-0,2%
995,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-3,2%
0,12
0,0%
0,12
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,00
---
-0,00
---