info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 22:33
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -148,00
Zysk (strata) brutto -149,00
Zysk (strata) netto -149,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 2 420,00
Kapitał własny -4 856,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,38
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01