info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 21:01
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 576,00 1 752,00
204,2%
1 322,00
-24,5%
1 031,00
-22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -601,00 482,00
---
-330,00
---
-812,00
---
Zysk (strata) brutto -662,00 1 240,00
---
-476,00
---
-809,00
---
Zysk (strata) netto -561,00 1 138,00
---
-314,00
---
-715,00
---
Amortyzacja 11,00 12,00
9,1%
155,00
1 191,7%
41,00
-73,5%
Aktywa 20 517,00 20 119,00
-1,9%
20 847,00
3,6%
19 845,00
-4,8%
Kapitał własny 10 963,00 12 101,00
10,4%
11 743,00
-3,0%
11 028,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,58
10,4%
1,53
-3,0%
1,44
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,15
---
-0,04
---
-0,09
---