info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 03:02
kontakt
GARIN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 198,00
---
195,00
-1,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 308,00 0,00
---
-97,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) brutto -4 392,00 0,00
---
-97,00
---
-83,00
---
Zysk (strata) netto -4 392,00 0,00
---
-97,00
---
-83,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 117,00 1 000,00
-83,7%
1 195,00
19,5%
1 195,00
0,0%
Kapitał własny 519,00 519,00
0,0%
422,00
-18,7%
339,00
-19,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,10
0,0%
0,08
-19,0%
0,06
-19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,84 0,00
---
-0,02
---
-0,02
---