info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 23:54
kontakt
EKOBOX
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 646,00 23 956,00
-16,4%
28 300,00
18,1%
56 402,00
99,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 468,00 1 929,00
312,2%
1 929,00
0,0%
1 595,00
-17,3%
Zysk (strata) brutto 276,00 789,00
185,9%
789,00
0,0%
1 607,00
103,7%
Zysk (strata) netto 209,00 759,00
263,2%
763,00
0,5%
1 520,00
99,2%
Amortyzacja 960,00 821,00
-14,5%
820,00
-0,1%
835,00
1,8%
Aktywa 24 268,00 19 030,00
-21,6%
19 016,00
-0,1%
30 173,00
58,7%
Kapitał własny 10 335,00 12 552,00
21,5%
12 557,00
0,0%
13 707,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,28
21,4%
0,28
0,4%
0,31
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
240,0%
0,02
0,0%
0,03
100,0%