info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.11, godz. 00:22
kontakt
EKOBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 370,00 11 817,00
120,1%
30 128,00
155,0%
9 590,00
-68,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 588,00 612,00
4,1%
449,00
-26,6%
289,00
-35,6%
Zysk (strata) brutto 748,00 571,00
-23,7%
318,00
-44,3%
216,00
-32,1%
Zysk (strata) netto 729,00 303,00
-58,4%
576,00
90,1%
204,00
-64,6%
Amortyzacja 185,00 210,00
13,5%
260,00
23,8%
256,00
-1,5%
Aktywa 21 275,00 35 154,00
65,2%
28 786,00
-18,1%
32 737,00
13,7%
Kapitał własny 12 758,00 13 061,00
2,4%
13 324,00
2,0%
13 528,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,30
2,4%
0,30
2,0%
0,31
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-58,8%
0,01
85,7%
0,00
-61,5%