info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 23:46
kontakt
EKOBOX
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 833,00 25 244,00
113,3%
15 060,00
-40,3%
10 466,00
-30,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 890,00 190,00
-78,7%
2 058,00
983,2%
477,00
-76,8%
Zysk (strata) brutto 132,00 90,00
-31,8%
2 001,00
2 123,3%
652,00
-67,4%
Zysk (strata) netto 81,00 40,00
-50,6%
1 899,00
4 647,5%
549,00
-71,1%
Amortyzacja 500,00 435,00
-13,0%
441,00
1,4%
364,00
-17,5%
Aktywa 21 150,00 25 030,00
18,3%
21 592,00
-13,7%
22 451,00
4,0%
Kapitał własny 10 691,00 10 378,00
-2,9%
13 693,00
31,9%
12 735,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
-2,9%
0,31
31,9%
0,29
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
0,04
4 200,0%
0,01
-72,1%