info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 05:42
kontakt
MARKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 513,00 198,00
-61,4%
118,00
-40,4%
538,00
355,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 554,00 2 694,00
---
-99,00
---
599,00
---
Zysk (strata) brutto -3 814,00 210,00
---
-794,00
---
-367,00
---
Zysk (strata) netto -3 814,00 210,00
---
-794,00
---
-367,00
---
Amortyzacja 36,00 24,00
-33,3%
16,00
-33,3%
0,00
---
Aktywa 5 795,00 3 232,00
-44,2%
2 982,00
-7,7%
3 276,00
9,9%
Kapitał własny -25 984,00 -28 203,00
---
-29 623,00
---
-29 822,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,44 -6,99
---
-7,35
---
-7,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,95 0,05
---
-0,20
---
-0,09
---