info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 11:00
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 107,00 98,00
-8,4%
692,00
606,1%
240,00
-65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77,00 33,00
-57,1%
6 427,00
19 375,8%
244,00
-96,2%
Zysk (strata) brutto -319,00 -316,00
---
484,00
---
-232,00
---
Zysk (strata) netto -319,00 -316,00
---
484,00
---
-232,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 2 982,00 3 129,00
4,9%
3 196,00
2,1%
3 345,00
4,7%
Kapitał własny -29 623,00 -29 940,00
---
-29 455,00
---
-29 687,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,35 -7,42
---
-7,30
---
-7,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
0,12
---
-0,06
---