info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:13
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 692,00 240,00
-65,3%
298,00
24,2%
235,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 427,00 244,00
-96,2%
355,00
45,5%
212,00
-40,3%
Zysk (strata) brutto 484,00 -232,00
---
-135,00
---
-258,00
---
Zysk (strata) netto 484,00 -232,00
---
-135,00
---
-258,00
---
Amortyzacja 8,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 196,00 3 345,00
4,7%
3 276,00
-2,1%
3 138,00
-4,2%
Kapitał własny -29 455,00 -29 687,00
---
-29 822,00
---
-30 080,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,30 -7,36
---
-7,40
---
-7,46
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,06
---
-0,03
---
-0,06
---