info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 07:41
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 84,00 192,00
128,6%
7,00
-96,4%
14,00
100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00 76,00
100,0%
-217,00
---
171,00
---
Zysk (strata) brutto 38,00 76,00
100,0%
-265,00
---
167,00
---
Zysk (strata) netto 38,00 76,00
100,0%
-265,00
---
167,00
---
Amortyzacja 157,00 236,00
50,3%
220,00
-6,8%
146,00
-33,6%
Aktywa 14 964,00 14 705,00
-1,7%
17 083,00
16,2%
15 545,00
-9,0%
Kapitał własny 7 891,00 7 849,00
-0,5%
7 555,00
-3,7%
7 722,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
-0,5%
0,18
-3,7%
0,19
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
-0,01
---
0,00
---