info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:23
kontakt
YOSHI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45,00 72,00
60,0%
195,00
170,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -116,00 -95,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) brutto -117,00 -102,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -117,00 -102,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 22 417,00 22 125,00
-1,3%
40 529,00
83,2%
Kapitał własny 20 953,00 20 551,00
-1,9%
38 997,00
89,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,93
-2,0%
1,76
89,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---