info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 16:28
kontakt
KUPIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 811,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 894,00
Zysk (strata) brutto 1 816,00
Zysk (strata) netto 1 733,00
Amortyzacja 43,00
Aktywa 42 611,00
Kapitał własny 13 704,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39