info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 08:31
kontakt
CASPAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 024,00 6 341,00
5,3%
5 660,00
-10,7%
5 655,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 484,00 2 144,00
-13,7%
2 092,00
-2,4%
1 387,00
-33,7%
Zysk (strata) brutto 3 499,00 2 372,00
-32,2%
2 161,00
-8,9%
1 467,00
-32,1%
Zysk (strata) netto 3 021,00 1 917,00
-36,5%
1 746,00
-8,9%
1 144,00
-34,5%
Amortyzacja 99,00 102,00
3,0%
178,00
74,5%
231,00
29,8%
Aktywa 21 718,00 25 881,00
19,2%
26 655,00
3,0%
29 623,00
11,1%
Kapitał własny 18 783,00 20 552,00
9,4%
21 985,00
7,0%
16 119,00
-26,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,52 10,42
9,4%
11,15
7,0%
8,17
-26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,53 0,97
-36,6%
0,88
-9,0%
0,58
-34,5%