info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 22:14
kontakt
DINOPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 486 806,00 3 486 806,00
0,0%
3 842 021,00
10,2%
3 845 271,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 237 133,00 237 133,00
0,0%
214 978,00
-9,3%
203 874,00
-5,2%
Zysk (strata) brutto 224 276,00 224 276,00
0,0%
199 090,00
-11,2%
175 276,00
-12,0%
Zysk (strata) netto 181 344,00 181 344,00
0,0%
161 510,00
-10,9%
141 960,00
-12,1%
Amortyzacja 47 730,00 47 730,00
0,0%
51 266,00
7,4%
53 642,00
4,6%
Aktywa 5 504 673,00 5 504 673,00
0,0%
6 564 444,00
19,3%
6 594 739,00
0,5%
Kapitał własny 2 145 914,00 2 145 914,00
0,0%
2 307 424,00
7,5%
2 449 384,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,89 21,89
0,0%
23,54
7,5%
24,98
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,85 1,85
0,0%
1,65
-11,0%
1,45
-12,1%