info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.11, godz. 14:26
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 732,00 1 207,00
-30,3%
1 168,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 705,00 -1 934,00
---
-1 729,00
---
Zysk (strata) brutto 8 563,00 303,00
-96,5%
5 828,00
1 823,4%
Zysk (strata) netto 8 563,00 -317,00
---
5 828,00
---
Amortyzacja 67,00 67,00
0,0%
67,00
0,0%
Aktywa 424 278,00 416 269,00
-1,9%
431 035,00
3,5%
Kapitał własny 252 445,00 215 644,00
-14,6%
221 472,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,92 23,85
-14,6%
24,49
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 -0,04
---
0,64
---