info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 18:32
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 433,00 1 955,00
-19,6%
2 058,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 413,00 -954,00
---
-1 552,00
---
Zysk (strata) brutto 1 898,00 3 090,00
62,8%
6 977,00
125,8%
Zysk (strata) netto 1 898,00 3 711,00
95,5%
6 977,00
88,0%
Amortyzacja 76,00 71,00
-6,6%
69,00
-2,8%
Aktywa 379 550,00 391 106,00
3,0%
394 422,00
0,8%
Kapitał własny 231 883,00 235 588,00
1,6%
242 969,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,64 26,05
1,6%
26,87
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,41
95,2%
0,77
88,3%