info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.12, godz. 20:11
kontakt
SYNEKTIK
Roczne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 99 406,00 103 222,00
3,8%
112 893,00
9,4%
254 285,00
125,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 617,00 6 451,00
-2,5%
3 944,00
-38,9%
31 513,00
699,0%
Zysk (strata) brutto 6 733,00 5 337,00
-20,7%
1 793,00
-66,4%
32 274,00
1 700,0%
Zysk (strata) netto 5 400,00 4 377,00
-18,9%
1 452,00
-66,8%
25 926,00
1 685,5%
Amortyzacja 4 607,00 5 293,00
14,9%
5 805,00
9,7%
6 404,00
10,3%
Aktywa 103 181,00 120 625,00
16,9%
145 772,00
20,8%
181 903,00
24,8%
Kapitał własny 56 709,00 57 266,00
1,0%
54 914,00
-4,1%
75 703,00
37,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,65 6,71
1,0%
6,44
-4,1%
8,88
37,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,51
-19,0%
0,17
-66,9%
3,04
1 688,2%