info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 00:00
kontakt
SYNEKTIK
Półroczne skonsolidowane
 2021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 61 041,00 72 718,00
19,1%
209 478,00
188,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 086,00 9 514,00
34,3%
27 811,00
192,3%
Zysk (strata) brutto 7 046,00 8 331,00
18,2%
28 745,00
245,0%
Zysk (strata) netto 5 579,00 7 701,00
38,0%
23 113,00
200,1%
Amortyzacja 3 844,00 5 087,00
32,3%
7 069,00
39,0%
Aktywa 134 700,00 200 469,00
48,8%
240 266,00
19,9%
Kapitał własny 77 736,00 84 430,00
8,6%
105 459,00
24,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,11 9,90
8,6%
12,36
24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,90
38,1%
2,71
200,1%