info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:41
kontakt
SYNEKTIK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 081,00 45 013,00
395,7%
28 836,00
-35,9%
24 966,00
-13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 297,00 2 299,00
---
879,00
-61,8%
684,00
-22,2%
Zysk (strata) brutto -2 221,00 1 973,00
---
1 091,00
-44,7%
-142,00
---
Zysk (strata) netto -1 777,00 1 687,00
---
884,00
-47,6%
-115,00
---
Amortyzacja 1 370,00 1 292,00
-5,7%
1 344,00
4,0%
1 463,00
8,9%
Aktywa 97 544,00 120 625,00
23,7%
127 165,00
5,4%
116 895,00
-8,1%
Kapitał własny 55 581,00 57 266,00
3,0%
58 150,00
1,5%
54 197,00
-6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,52 6,71
3,0%
6,82
1,5%
6,35
-6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,20
---
0,10
-47,5%
-0,01
---