info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.27, godz. 09:18
kontakt
FEMTECH
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 982,00 10 130,00
-67,3%
8 450,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 429,00 -10 349,00
---
-1 910,00
---
Zysk (strata) brutto -5 966,00 -12 235,00
---
-2 501,00
---
Zysk (strata) netto -6 410,00 -12 328,00
---
-3 149,00
---
Amortyzacja 193,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 44 722,00 20 691,00
-53,7%
2 704,00
-86,9%
Kapitał własny 13 828,00 2 227,00
-83,9%
1 622,00
-27,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,15
-83,9%
0,10
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,43 -0,83
---
-0,19
---