info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.08, godz. 02:13
kontakt
FEMTECH
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 568,00 6 499,00
-60,8%
7 459,00
14,8%
1 287,00
-82,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -623,00 -5 050,00
---
834,00
---
-2 397,00
---
Zysk (strata) brutto -1 918,00 -6 053,00
---
242,00
---
-2 465,00
---
Zysk (strata) netto -1 922,00 -6 465,00
---
352,00
---
-2 041,00
---
Amortyzacja 99,00 90,00
-9,1%
80,00
-11,1%
124,00
55,0%
Aktywa 57 161,00 33 006,00
-42,3%
4 265,00
-87,1%
57 909,00
1 257,8%
Kapitał własny 19 067,00 8 012,00
-58,0%
2 632,00
-67,1%
1 076,00
-59,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 0,54
-58,0%
0,18
-67,2%
0,06
-65,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,44
---
0,02
---
-0,12
---