info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 08:55
kontakt
GKSKAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 475,00 2 062,00
39,8%
1 362,00
-33,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 659,00 -5 832,00
---
-2 111,00
---
Zysk (strata) brutto -4 671,00 -5 940,00
---
-2 130,00
---
Zysk (strata) netto -4 671,00 -5 940,00
---
-2 130,00
---
Amortyzacja 28,00 86,00
207,1%
54,00
-37,2%
Aktywa 10 753,00 5 351,00
-50,2%
18 353,00
243,0%
Kapitał własny 6 230,00 1 882,00
-69,8%
-248,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,02
-69,3%
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,07
---
-0,02
---