info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 20:26
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 255,00 1 268,00
1,0%
1 217,00
-4,0%
1 514,00
24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 170,00 85,00
-50,0%
686,00
707,1%
116,00
-83,1%
Zysk (strata) brutto 177,00 56,00
-68,4%
677,00
1 108,9%
152,00
-77,5%
Zysk (strata) netto 141,00 37,00
-73,8%
410,00
1 008,1%
137,00
-66,6%
Amortyzacja 47,00 49,00
4,3%
48,00
-2,0%
46,00
-4,2%
Aktywa 109 512,00 109 728,00
0,2%
99 911,00
-8,9%
100 221,00
0,3%
Kapitał własny 95 433,00 95 470,00
0,0%
95 885,00
0,4%
96 022,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,90
0,0%
0,90
0,4%
0,91
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
-75,0%