info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:10
kontakt
ZAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 217,00 1 514,00
24,4%
1 271,00
-16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 686,00 116,00
-83,1%
-210,00
---
Zysk (strata) brutto 677,00 152,00
-77,5%
-2 467,00
---
Zysk (strata) netto 410,00 137,00
-66,6%
-2 551,00
---
Amortyzacja 48,00 46,00
-4,2%
62,00
34,8%
Aktywa 99 911,00 100 221,00
0,3%
98 177,00
-2,0%
Kapitał własny 95 885,00 96 022,00
0,1%
93 471,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,91
0,2%
0,88
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
-0,02
---