info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.07, godz. 20:46
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -22,00
---
34,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) brutto -59,00 -22,00
---
34,00
---
-6,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 -22,00
---
34,00
---
-6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 66,00 59,00
-10,6%
73,00
23,7%
67,00
-8,2%
Kapitał własny -726,00 -666,00
---
-696,00
---
-705,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
---