info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.25, godz. 21:38
kontakt
GREENENER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
-44,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
-59,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
-59,00
---
-22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 59,00 59,00
0,0%
66,00
11,9%
59,00
-10,6%
Kapitał własny -667,00 -667,00
---
-726,00
---
-666,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---
-0,03
---
-0,03
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---