info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.28, godz. 09:07
kontakt
PTWP
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 565,00 12 675,00
-57,1%
25 622,00
102,1%
21 529,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 815,00 -4 135,00
---
1 956,00
---
-1 648,00
---
Zysk (strata) brutto 8 737,00 -4 159,00
---
2 044,00
---
-1 559,00
---
Zysk (strata) netto 7 162,00 -3 353,00
---
1 682,00
---
-1 328,00
---
Amortyzacja -121,00 0,00
---
0,00
---
542,00
---
Aktywa 45 318,00 40 113,00
-11,5%
44 193,00
10,2%
46 393,00
5,0%
Kapitał własny 25 440,00 22 087,00
-13,2%
25 539,00
15,6%
23 272,00
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,55 17,84
-13,2%
20,63
15,6%
18,81
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,78 -2,71
---
1,36
---
-1,07
---